PRACTICĂ PSIHOLOGICĂ PENTRU STUDENŢI, ABSOLVENŢI ŞI MASTERANZI

ÎN FIECARE VINERI, ORELE 16,30-21,30, începând cu data de 22 iunie 2012

 

            CABINETUL  INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE DOINIŢA BENTU, acreditat de Colegiul Psihologilor din România, oferă posibilitatea studenţilor, absolvenţilor şi masteranzilor din cadrul facultăţilor de Psihologie, să participe la PROGRAMUL DE PRACTICĂ ce oferă posibilitatea însuşirii unor elemente de bază, teoretice şi practice, în domeniul Psihologiei muncii şi organizaţionale, Psihologia transporturilor, Psihologie clinică şi Psihoterapie (psihoterapie integrativă), Psihologie sportivă.

            La finalul Programului de Practică vor fi acordate un număr de 3 şedinţe individuale de consultanţă în carieră pentru cei care vor să-şi identifice potenţialul profesional, interesele profesionale, punctele forte, precum şi cei care sunt interesaţi să-şi construiască o carieră profesională în acord cu obiectivele de viaţă. Deciziile de succes se bazează pe capacitatea fiecăruia de a anticipa, de a evalua  corect oportunităţile şi de a contura planuri de acţiune realiste ce pot fi atinse.

            Programul de practică va fi ciclic, structurat pe module, fiecare întâlnire de vineri reprezentând un modul, unde vor fi abordate teme ilustrate prin prezentări de caz şi aplicaţii practice.

            BENEFICII:

–          participanţii îşi vor însuşi cunoştinţe teoretice, dar mai ales practice, din domeniile ce fac obiectul de activitate al cabinetului;

–          grupul este deschis, fiecare putând să se alăture în orice perioadă a desfăşurării programului de practică, modulele reluându-se ciclic;

–          stagiul de practică respectă programa universitară, fiind diferită pentru anul I şi pentru anul II de studiu.

–          participanţii vor primi instrumente de evaluare care sunt folosite în cadrul cabinetului;

–          participanţii vor fi îndrumaţi în conceperea şi realizarea caietului de practică;

–          în cadrul programului există module unde participanţii sunt îndrumaţi în realizarea lucrării de licenţă sau a tezei de disertaţie.

 Pentru ca activitatea să fie eficientă grupurile vor fi de minim 6 şi maxim 15 persoane.

Costul este de 10 lei/oră, iar costul şedinţelor de consiliere în carieră vor fi negociate.

La finalul programului se acordă ADEVERINŢĂ care să ateste numărul de ore efectuate, perioada în care a avut loc practica şi calificativul obţinut de către student sau masterand.

Locaţia: Constanţa, str. Ştefan cel Mare, nr. 102, intrarea din str. Anghel Saligny.

Coordonator: Doiniţa Bentu, psiholog-psihoterapeut, doctor în psihologie, deţinător al atestatelor de liberă practică în domeniile Psihologia muncii şi organizaţională, Psihologia transporturilor, Psihologie clinică şi Psihoterapie integrativă, formator acreditat CNFPA, facilitator în psiho-oncologie, consultant în carieră.

 

Pentru informaţii suplimentare şi înscriere:

dr. DOINIŢA BENTU, psiholog-psihoterapeut

 tel. 0724369393

e-mail: cabinet@psihointegrativa.ro

             bentu_doinita@yahoo.com

www.psihointegrativa.ro

Pagini Similare

Tags

Distribuie