Servicii Psihologice

          Psihoterapie integrativă

 psihoterapie individuală – copil, adolescent, adult, vârstnic;

 -  psihoterapie de cuplu;

 -  psihoterapie de familie;

 psihoterapie de grup;

 -  consiliere psihologică;

 -  dezvoltare personală individuală;

 -  grupuri de dezvoltare personală.

 

Psihologie clinică

 -  psihodiagnostic şi evaluare clinică;

 - evaluarea stării mentale, a stării emoţionale şi a problemelor de comportament ale copiilor, cu elaborarea unui raport de evaluare psihologică;

 - consiliere şi terapie suportivă;

 - optimizare şi dezvoltare personală, autocunoaştere;

 - promovarea sănătăţii şi a unui stil de viaţă sănătos, prevenirea îmbolnăvirilor prin educaţie pentru sănătate;

 - evaluarea contextului familial, profesional, social, economic, cultural în care se manifestă problemele psihologice.

 

          Psihologie sportivă

-  servicii psihologice oferite sportivilor, antrenorilor şi părinţilor cu copii sportivi;

- optimizarea performanţelor sportive prin antrenament mental;

- asistarea sportivului în dezvoltarea abilităţilor psihologice necesare pentru creşterea performanţei sportive;

- optimizarea dezvoltării personale prin învăţarea tehnicilor de rezistenţă la stres şi anxietate;

- adoptarea unor strategii de îmbunătăţire a capacităţii de concentrare în perioada precompetiţională şi competiţională;

- învăţarea metodelor de menţinere a motivaţiei şi modalităţi de creştere a încrederii în sine;

- adoptarea unor strategii de echilibrare emoţională şi gestionarea emoţiilor în contact cu stimulii afectogeni.

 

 Consiliere în carieră GCDF

Sunteţi elev şi nu ştiţi în ce domeniu să vă continuaţi studiile? Nu ştiţi ce facultate să alegeţi?
Sunteţi student şi v-aţi dat seama că ceea ce studiaţi nu vi se potriveşte?
Aţi fost la mai multe interviuri şi nu aţi reuşit să obţineţi un job?
Sunteţi în căutarea unui loc de muncă şi nu ştiţi ce vi se potriveşte?
Doriţi să fiţi informat cu privire la piaţa muncii?
Aveţi deja un job şi nu resimţiţi satisfacţie în urma activităţilor desfăşurate?
Doriţi să vă descoperiţi vocaţia?

 În acest caz, puteţi apela la serviciile unui consilier în carieră GCDF.

Ce reprezintă Global Career Development Facilitator?

Consultantul GCDF este specialist în consiliere în carieră furnizând servicii de informare, consiliere şi orientare în carieră. Serviciile pot fi oferite individual, persoanelor interesate, cât şi de grup, în cadrul centrelor de consiliere din diverse organizaţii: şcoli, universităţi, companii, instituţii, agenţii de ocupare a forţei de muncă etc.

 Vă oferim mai multe tipuri de activităţi care îndeplinesc cerinţele specificate de Center for Credentialing & Education Europe, Inc (CCE Europe).

 • Intervievarea clienţilor care solicită servicii în domeniul orientării şi dezvoltării în carieră
 • Consultanţă pentru orientarea şi dezvoltarea în carieră la nivel individual şi de grup
 • Asistenţă şi suport în căutarea unui loc de muncă
 • Coaching pentru dezvoltare în carieră
 • Servicii de consultanţă în domeniul pieţei de muncă
 • Selecţie şi plasament pe piaţa muncii
 • Administrarea cazurilor clienţilor care beneficiază de servicii de consultanţă în carieră
 • Coordonarea programelor de dezvoltare a carierei pentru departamentele de resurse umane
 • Dezvoltarea şi susţinerea activităţilor de training din domeniul orientării şi dezvoltării în carieră
 • Consultanţă cu privire la întocmirea unui CV şi sfaturi cu privire la aplicaţie, precum şi pregătirea pentru interviu.

 Ariile de competenţă ale consilierului în carieră GCDF sunt:

 1. Aplicarea modelelor teoretice de dezvoltare în carieră
 2. Abilitaţi de consiliere
 3. Respectă diversitatea
 4. Evaluare în consilierea în carieră
 5. Oferă suportul tehnic în consilierea în carieră
 6. Informează asupra pieţei muncii
 7. Abilitaţi de căutare a unui loc de muncă şi plasament
 8. Oferă training
 9. Dezvoltă/implementează programe de carieră
 10. Se implică în promovare şi relaţii publice
 11. Oferă supervizare
 12. Etică şi legislaţie

 

  Psihologia Muncii şi Organizaţională

– evaluarea în scopul avizării psihologice pentru securitatea în muncă;
– autorizarea exercitării meseriilor şi profesiilor cu grad mare de risc (lucru sub tensiune electrică, lucrul la înălţime, zgomot, mediu toxic, umezeală, lucrul cu publicul ş.a).
– evaluare, selecţie şi expertiză psihologică în vederea angajării, autorizării sau menţinerii în funcţie; -formare, orientare şi repartiţie în muncă după criterii psihologice;
– analiza capacităţii personale de adaptare la solicitările muncii, prevenirea evenimentelor şi accidentelor de muncă;
– analiza psihologică a muncii;
– diagnoză şi intervenţie organizaţională;
– proiectarea si realizarea sistemului de evaluare a personalului, adecvat specificului firmei solicitante;
– intervenţii în organizaţii pentru ameliorarea climatului de muncă;
– motivarea personalului şi reducerea stresului ocupaţional;
– analiza şi prevenirea fenomenelor de inadaptare profesională.
Examinările se pot desfăşura în cabinet şi/sau pe teren, după caz.

 

      Psihologia Transporturilor

– testări psihologice pentru obţinerea sau preschimbarea permisului de conducere, cat. A şi B;
Examinarea psihologică va urmări prezenţa la nivel de admisibilitate a capacităţilor cognitive (atenţia, memoria, operativitatea gândirii) şi psihomotrice necesare formării şi consolidării comportamentului bazal specific activităţii de conducere auto, şi deschiderea spre modelare şi automodelare în direcţia valorizării comportamentului de securitate rutieră.

Pagini Similare

Tags

Distribuie